fbpx

Disclaimer

Disclaimer CoinCalc.nl

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • de eigenaar: de eigenaar en schrijver van deze website;
 • gebruik(en): alle (denkbare) handelingen;
 • u: de bezoeker (gebruiker) van deze website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud zoals teksten, foto’s, gekoppelde bestanden, links en andere gegevens;
 1. De disclaimer geldt voor alle pagina’s van deze website. U stemt in met deze disclaimer doordat u gebruik maakt van deze website.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De verspreide informatie is slechts informerend van aard en is geen vervanging van professioneel advies.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. De eigenaar garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie altijd juist, compleet, volledig of actueel is
 4. Het is niet toegestaan om oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruikt te maken van de content of delen daarvan, tenzij deze deel opties bevat zoals sociale links. Het delen van pagina's doormiddel van het plaatsen van links is uiteraard gewoon toegestaan, mits deze ongewijzigd zijn. Dit maakt inbreuk op intellectuele rechten
 5. In verleden behaalde resultaten en rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
 6. CoinCalc is in geen enkele vorm een financiëel advies middel, en is ook in geen enkele vorm aansprakelijk voor een uitkomst van handel. Coincalc is in beginsel informerend.
TOP